Harvard University: społeczna percepcja dystrybucji majątku

Harvard University: społeczna percepcja dystrybucji majątku

Prawdopodobnie we wszystkich współczesnych „zachodnich” gospodarkach rezultat badania byłby podobny. Mamy do czynienia z potężną dysproporcją pomiędzy wyobrażeniem o społecznej dystrybucji majątku, a rzeczywistością. Poniżej 6 mintowa prezentacja wyników...