Prawdopodobnie we wszystkich współczesnych „zachodnich” gospodarkach rezultat badania byłby podobny. Mamy do czynienia z potężną dysproporcją pomiędzy wyobrażeniem o społecznej dystrybucji majątku, a rzeczywistością. Poniżej 6 mintowa prezentacja wyników wyjątkowo ciekawego badania zrealizowanego przez naukowców z Harvard University na temat postrzegania dystrybucji majątku w społeczeństwie. Ankietowano 5 000 Amerykanów.  

Pigułka informacji z prezentacji: 1% Amerykanów posiada 50% wszystkich akcji, obligacji i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, podczas gdy uboższa połowa społeczeństwa posiada zaledwie 0,5% wszystkich w/w walorów.

Argumenty dla zwolenników kolektywizmu i przeciwników kapitalizmu na tacy. Warto jednak spojrzeć szerzej – na kontekst historyczny: jednym z najbardziej jaskrawych przykładów tych dwóch odmiennych sposobów gospodarowania są Niemcy przed 1990 rokiem (podzielone na kapitalistyczny zachód – RFN oraz komunistyczny wschód – NRD). Gospodarki światowe w ujęciu wieloletnim zdają się balansować od jednej do drugiej doktryny.

Kapitalizm prowadzi do narastającej olbrzymiej nierówności pomiędzy najbiedniejszymi, a najbogatszymi jednostkami, podczas gdy komunizm wielokrotnie dowiódł, że im bardziej społeczeństwo zależy od rządu tym gorzej z ogólnym stanem gospodarki.

FPP Group