Zarządzanie majątkiem

Analiza ryzyka, budowa i monitoring portfolio, zabezpieczanie zasobów, family office.

Księgowość i podatki

Usługi księgowe, doradztwo podatkowe, organizacyjne i gospodarcze.

Inwestycje i analizy

Autorskie strategie inwestycyjne wdrażane w praktyce na własnym portfolio.

%

Blisko 90% Klientów trafia do nas z polecenia.

%

Przeciętny wzrost wartości zarządzanego majątku w okresie 01.2019 - 01.2023 (48M).

%

Ponad połowa przychodów FPP Group to obrót własnym kapitałem.

FPP Group

Niezależna, prywatna i rodzinna organizacja skoncentrowana na zarządzaniu majątkiem osób fizycznych i firm.

Interesują nas wszelkie aspekty związne z optymalizacją i efektywnością prowadzenia firmy, gospodarowaniem zasobami, zarządzaniem portfolio inwestycyjnym, otoczeniem prawnym, podatkowym i ekonomicznym.

Bezpieczeństwo i praktyka

Prowadząc własne inwestycje i przedsięwizięcia stale analizujemy, tworzymy i rozwijamy strategie oraz rozwiązania, które mają chronić i pomnażać majątek prywatny i firmowy. Wszystko o czym mówimy jest poparte nie tylko teorią, ale przede wszystkim praktyką.

Partnerstwo

Budujemy partnerskie, równorzędne relacje. Wszystko można rozwiązać „za porozumieniem stron”.

Performance fee

Stworzyliśmy model usługi Zarządzania Majątkiem oparty o opłatę od osiągniętych rezultatów. Zarabiamy, gdy zarabia nasz Klient.

Jedyną stałą jest zmiana

Funkcjonujemy w teoretycznie najbardziej zaawansowanym, zorganizowanym i złożonym w dziejach ludzkości Świecie. Ten faktycznie skomplikowany i pozornie stabilny globalny system, jest jednak nieodporny na szoki, które przecież towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Paradoks? Kryzysy, wojny, kataklizmy, krachy stanowią dziś niezmiennie zagrożenie dla większości ludzi. Nie dla wszystkich – istnieją bowiem majątki, które są z powodzeniem zarządzane i pomnażane na przestrzeni setek lat. Istnieją zatem efektywne i sprawdzone rozwiązania.

Podejście interdyscyplinarne

W dobie wykładniczego rozwoju technologii, globalnie powiązanych rynkach i gospodarkach, prowadzonej w XXI wieku eksperymentalnej polityki pieniężnej – nie tylko pomanażanie, ale i zachowanie siły nabywczej zgromadzonych zasobów wymaga podejścia interdyscyplinarnego.

Rozwijamy środowisko łączące dziedziny takie jak: ksiegowość, podatki, finanse i prawo.

Strategia

„Temu kto nie wie do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr”

Seneka

Opracowaliśmy 7 podstwowych strategii majątkowych na lata 2022+.

Top perfomers 2019-2022

Poniżej 3 najlepsze pozycje ujęte w naszych strategiach. Wykres prezentuje zmianę wartości dla kwoty 10.000 PLN.

Wyniki historyczne nie są gwarantem wyników w przyszłości.

Asymetryczne risk/reward

Budujemy strategie w oparciu o utrzymywanie korzystnej asymetrii risk/reward.

Załóżmy, że aktywa cyfrowe stanowiły jedynie 5% (mniej niż wynosi inflacja) portfolio w latach 2019-2022, dodałyby jednak aż 48% do wyniku dowolnego portfolio.

%

Ethereum

%

Bitcoin

%

VanEck Rare Earth/ Strategic Metals ETF

Warszawa

Marszałkowska 53/5
00-676 Warszawa
KRS: 626076 NIP: 7010591934

 

Telefon

+48 509 937 726

(84) 307 03 70