Planowanie Finansowe

Zarządzanie majątkiem

Doradztwo gospodarcze

Księgowość i podatki

Doradztwo finansowe

Pośrednictwo finansowe

%

Blisko 90% Klientów trafia do nas z polecenia.

%

Ponad 50% dochodów z obrotu własnym kapitałem.

FPP Group to infrastruktura wspierająca i umożliwiająca efektywne zarządzanie majątkiem.

W dobie wykładniczego rozwoju technologii, globalnie powiązanych rynkach i gospodarkach wypełniających definicję systemów złożonych, prowadzonej w XXI wieku eksperymentalnej polityki pieniężnej – nie tylko pomnażanie, ale i
zachowanie siły nabywczej zgromadzonych zasobów wymaga podejścia interdyscyplinarnego i jest procesem ciągłym.  

Informacja jest walutą przyszłości.

Chaos informacyjny staje się dziś normą, jeśli przyjmiemy, że proces ten będzie postępujący – okaże się, że aktywem o ponadprzeciętnym potencjale jest informacja sama w sobie. Selekcja, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji jest asset management’em przyszłości.

Jedyną stałą jest zmiana.

Funkcjonujemy w teoretycznie najbardziej zaawansowanym, zorganizowanym i złożonym w dziejach ludzkości Świecie. Ten faktycznie skomplikowany i pozornie stabilny globalny system, jest jednak nieodporny na szoki, które przecież towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Paradoks? Kryzysy, wojny, kataklizmy, krachy stanowią dziś niezmiennie zagrożenie dla większości ludzi. Nie dla wszystkich – istnieją bowiem majątki, które są z powodzeniem zarządzane i pomnażane na przestrzeni setek lat. Istnieją zatem efektywne i sprawdzone rozwiązania.

Naturalne ludzkie (masowe) dążenie do poczucia stabilności wydaje się stać w opozycji do naturalnej dziejowej zmienności. Zaakceptowanie zmienności, mimo, że brzmi jak “hazard”, jest jednym z kluczowych podejść w formułowaniu strategii zarządzania majątkiem.

FPP Group, to miejsce gdzie spotkasz przede wszystkim praktyków.

Tworzymy usługi, z których sami korzystamy prowadząc nasze firmy i inwestycje. Dążymy do jak najwyższej efektywności w zarządzaniu własnym majątkiem, przedsięwzięciami i inwestycjami. Trzymamy się założeń zachowując zdolność do elastycznej reakcji.

Stworzyliśmy i stale rozwijamy środowisko przenikających się usług w obszarach takich jak:

księgowość, podatki, finanse, prawo.

Miło będzie gościć Cię w naszych biurach – zapraszamy!

Piotr Krzak

Prezes Zarządu FPP Group, Inwestor, Certyfikowany Doradca Finansowy

Dzielimy się pomysłami

Prowadząc własne inwestycje i przedsięwizięcia stale analizujemy wiele aktywów i rozwiązań.

W ramach Indywidualnego Planu Finansowego możesz uzyskać dostęp do naszych analiz, prognoz oraz ostrzeżeń.

Sucess fee - czyli układ win-win:

Zarabiamy, gdy zarabia nasz Klient na zasadzie “sucess fee”, czyli opłaty od osiągniętego rezultatu.

Fakt, że możemy zaoferować usługi w modelu “success fee” jest najlepszym potwierdzeniem ich jakości, zbieżność interesów jest naturalna.

Złota opcja na +733%.

Nawet jeśli przyjąć te asekuracyjne liczby, pułap 12.500 USD w 2040 roku oznacza, że procent prosty niezbędny do dotarcia w te rejony z dzisiejszych około 1.500 USD musiałby wynieść ok 41,67% (!) rocznie. Procent składany niezbędny do “dojścia” do 12.5k w zadanym okresie to 11,19% rocznie, co w dobie niemal zerowych tzw. “gwarantowanych” stóp zwrotu jest bardzo przyzwoitym oczekiwanym wynikiem. Myśląc jeszcze prościej, “trzymanie” złota w portfelu to opcja z potencjałem pomnożenia stawki x8,33.

II Wojna Światowa 1939, Upadek ZSRR 1991 i … 2019.

S&P500 pierwszy raz w historii przekroczył 3.000 pkt, NASDAQ 8.200 pkt. Brzmi jak scenografia okresu gospodarczego prosperity. Podobno z faktami się nie dyskutuje. Jest to niebezpieczny błąd poznawczy. Fakt czyli określony stan, jest bowiem zawsze osiągany w...

Zjednoczeni w… długu.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) raczy nas niezwykle użytecznymi danymi. Sprzedają się one w mediach nijak, więc zmarginalizowane przez opinię publiczną stają się towarem "spod lady". Warto jednak zasięgnąć. Dzisiejsze menu: tort z udziałami w globalnym...

Bitcoin znów za ~50.000,00 PLN

XXI wiek, ludzkość najbardziej zaawansowana technologicznie i naukowo posługuje się walutami opartymi na… wierze. (tzw. fiat currency).

Koniec promocyjnych cen złota?

W minionym tygodniu notowania złota zbliżyły się do przedziału 1350.00 - 1400.00 USD za uncję. Barbarzyński relikt wraca więc w obszary, skąd zwykł zawracać "w dół". W ciągu ostatnich 6 lat złoto notowane było we wspomnianym przedziale tylko 2 razy. Na początku lipca...

System nie oszczędza oszczędzających.

Masowe utrzymywanie tego stanu percepcji pieniądza jest możliwe do przeciągnięcia. Przeciąganie wywołuje jednak narastający dysonans pomiędzy rzeczywistymi wartościami, a nominalnymi. Proces ewentualnego urealniania wycen będzie więc bolesny.