Planowanie Finansowe

Zarządzanie majątkiem

Doradztwo gospodarcze

Doradztwo finansowe

Pośrednictwo finansowe

%

Blisko 90% Klientów trafia do nas z polecenia.

%

Ponad 50% dochodów z obrotu własnym kapitałem.

FPP Group to infrastruktura wspierająca i umożliwiająca efektywne zarządzanie majątkiem.

W dobie wykładniczego rozwoju technologii, globalnie powiązanych rynkach i gospodarkach wypełniających definicję systemów złożonych, prowadzonej w XXI wieku eksperymentalnej polityki pieniężnej – nie tylko pomnażanie, ale i
zachowanie siły nabywczej zgromadzonych zasobów wymaga podejścia interdyscyplinarnego i jest procesem ciągłym.  

Informacja jest walutą przyszłości.

Chaos informacyjny staje się dziś normą, jeśli przyjmiemy, że proces ten będzie postępujący – okaże się, że aktywem o ponadprzeciętnym potencjale jest informacja sama w sobie. Selekcja, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji jest asset management’em przyszłości.

Jedyną stałą jest zmiana.

Funkcjonujemy w teoretycznie najbardziej zaawansowanym, zorganizowanym i złożonym w dziejach ludzkości Świecie. Ten faktycznie skomplikowany i pozornie stabilny globalny system, jest jednak nieodporny na szoki, które przecież towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Paradoks? Kryzysy, wojny, kataklizmy, krachy stanowią dziś niezmiennie zagrożenie dla większości ludzi. Nie dla wszystkich – istnieją bowiem majątki, które są z powodzeniem zarządzane i pomnażane na przestrzeni setek lat. Istnieją zatem efektywne i sprawdzone rozwiązania.

Ludzkie (masowe) dążenie do poczucia stabilności wydaje się stać w opozycji do naturalnej dziejowej zmienności. Zaakceptowanie zmienności, mimo, że brzmi jak „hazard”, jest jednym z kluczowych podejść w formułowaniu strategii zarządzania majątkiem.

FPP Group, to miejsce gdzie spotkasz przede wszystkim praktyków.

Tworzymy usługi, z których sami korzystamy prowadząc nasze firmy i inwestycje. Dążymy do jak najwyższej efektywności w zarządzaniu własnym majątkiem, przedsięwzięciami i inwestycjami. Trzymamy się założeń zachowując zdolność do elastycznej reakcji.

Stworzyliśmy i stale rozwijamy środowisko przenikających się usług w obszarach takich jak:

księgowość, podatki, finanse, prawo.

Miło będzie gościć Cię w naszych biurach – zapraszamy!

Sprawdzone, praktyczne rozwiązania:

Prowadząc własne inwestycje i przedsięwizięcia stale analizujemy wiele aktywów i rozwiązań.

W ramach Indywidualnego Planu Finansowego możesz uzyskać dostęp do naszych analiz, prognoz oraz ostrzeżeń.

Sucess fee - czyli układ win-win:

Zarabiamy, gdy zarabia nasz Klient na zasadzie „sucess fee”, czyli opłaty od osiągniętego rezultatu.

Fakt, że możemy zaoferować usługi w modelu „success fee” jest najlepszym potwierdzeniem ich jakości, zbieżność interesów jest naturalna.

Warszawa

Marszałkowska 53/5
00-676 Warszawa
KRS: 626076 NIP: 7010591934

 

Telefon

+48 509 937 726

(84) 307 03 70