Planowanie Finansowe

Zarządzanie majątkiem

Doradztwo gospodarcze

Księgowość i podatki

Doradztwo finansowe

Pośrednictwo finansowe

%

Blisko 90% Klientów trafia do nas z polecenia.

%

Ponad 50% dochodów z obrotu własnym kapitałem.

FPP Group to infrastruktura wspierająca i umożliwiająca efektywne zarządzanie majątkiem.

W dobie wykładniczego rozwoju technologii, globalnie powiązanych rynkach i gospodarkach wypełniających definicję systemów złożonych, prowadzonej w XXI wieku eksperymentalnej polityki pieniężnej – nie tylko pomnażanie, ale i zachowanie siły nabywczej zgromadzonych zasobów wymaga podejścia interdyscyplinarnego i jest procesem ciągłym.  

Informacja jest walutą przyszłości.

Chaos informacyjny staje się dziś normą, jeśli przyjmiemy, że proces ten będzie postępujący – okaże się, że aktywem o ponadprzeciętnym potencjale jest informacja sama w sobie. Selekcja, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji jest asset management’em przyszłości.

Jedyną stałą jest zmiana.

Funkcjonujemy w teoretycznie najbardziej zaawansowanym, zorganizowanym i złożonym w dziejach ludzkości Świecie. Ten faktycznie skomplikowany i pozornie stabilny globalny system, jest jednak nieodporny na szoki, które przecież towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Paradoks? Kryzysy, wojny, kataklizmy, krachy stanowią dziś niezmiennie zagrożenie dla większości ludzi. Nie dla wszystkich – istnieją bowiem majątki, które są z powodzeniem zarządzane i pomnażane na przestrzeni setek lat. Istnieją zatem efektywne i sprawdzone rozwiązania.

Naturalne ludzkie (masowe) dążenie do poczucia stabilności wydaje się stać w opozycji do naturalnej dziejowej zmienności. Zaakceptowanie zmienności, mimo, że brzmi jak “hazard”, jest jednym z kluczowych podejść w formułowaniu strategii zarządzania majątkiem.

FPP Group, to miejsce gdzie spotkasz przede wszystkim praktyków.

Tworzymy usługi, z których sami korzystamy prowadząc nasze firmy i inwestycje. Dążymy do jak najwyższej efektywności w zarządzaniu własnym majątkiem, przedsięwzięciami i inwestycjami. Trzymamy się założeń zachowując zdolność do elastycznej reakcji.

Stworzyliśmy i stale rozwijamy środowisko przenikających się usług w obszarach takich jak:

księgowość, podatki, finanse, prawo.

Miło będzie gościć Cię w naszych biurach – zapraszamy!

Piotr Krzak

Prezes Zarządu FPP Group, Inwestor, Certyfikowany Doradca Finansowy

Dzielimy się pomysłami

Prowadząc własne inwestycje i przedsięwizięcia stale analizujemy wiele aktywów i rozwiązań.

W ramach Indywidualnego Planu Finansowego możesz uzyskać dostęp do naszych analiz oraz ostrzeżeń.

Sucess fee - czyli układ win-win:

Zarabiamy, gdy zarabia nasz Klient na zasadzie “sucess fee”, czyli opłaty od osiągniętego rezultatu.

Fakt, że możemy zaoferować usługi w modelu “success fee” jest najlepszym potwierdzeniem ich jakości, zbieżność intersów jest naturalna.

Koniec promocyjnych cen złota?

W minionym tygodniu notowania złota zbliżyły się do przedziału 1350.00 - 1400.00 USD za uncję. Barbarzyński relikt wraca więc w obszary, skąd zwykł zawracać "w dół". W ciągu ostatnich 6 lat złoto notowane było we wspomnianym przedziale tylko 2 razy. Na początku lipca...

System nie oszczędza oszczędzających.

Masowe utrzymywanie tego stanu percepcji pieniądza jest możliwe do przeciągnięcia. Przeciąganie wywołuje jednak narastający dysonans pomiędzy rzeczywistymi wartościami, a nominalnymi. Proces ewentualnego urealniania wycen będzie więc bolesny.

Automaty do zarabiania.

W ostatnim czasie odbyłem kilka rozmów, gdzie pojawiał się temat "nowości" dotyczących zautomatyzowanych form zarabiania: robotów, czy systemów. Naturalnie wiele firm czyni z tej koncepcji swój "core-business". Co ciekawe: mając perpetuum do zarabiania podobnie jak...

Ryzyko rynkowe: (nie)umiarkowane

Amerykański FED. Najważniejszy Bank Centralny Świata, lub precyzyjniej najważniejsza firma pełniąca rolę banku centralnego. Skala wpływu jest przygniatająca nawet w obliczu firm pokroju Apple, Microsoft czy Facebook. Głównym produktem tej organizacji jest stopa...

USA vs Chiny. Nieuniknione zaskoczenie.

Od niedzielnego popołudnia (05.05.2019) Świat obiega informacja o zaskoczeniu jakim ma być deklaracja prezydenta USA o podwyżce ceł na import z Chin. Spójrzmy jednak na sprawę całkowicie bezstronnie i wyłączmy media wokół. W tych warunkach zaskoczeniem mogłaby być nie...

Inwestuję ze stratą, zgaduję z zyskiem.

Pewnego kurczaka nakarmiono w poniedziałek, we wtorek i w środę. Kurczak myśli: Aha, codziennie będą mnie karmić. W czwartek ugotowano z kurczaka rosół.