Najlepszą metodą przewidywania przyszłości, jest jej tworzenie…

Druga dekada XXI wieku:

0,7% ludności kontroluje zasoby stanowiące 45,9 % Światowego Majątku. Dysproporcja majątkowa rośnie.

Walutą rezerwową (rozliczeniową) Świata jest Amerykański Dolar – większość dóbr i zasobów świata wyceniana jest właśnie w USD. Od 1971 roku dolar amerykański nie jest powiązany (wymienialny) na złoto. Od tego czasu siła nabywcza 1 dolara spadła o 92%!

Pieniądz powstaje w systemie rezerwy cząstkowej, w szkole, ani nawet na studiach, nikt nie kładzie nacisku na zrozumienie istoty pieniądza (a właściwie walut) fiducjarnego (opartego na wierze). Jednocześnie większość ludzi w krajach rozwiniętych poświęca co najmniej 8 godzin dziennie na pracę za pieniądze: papierowe lub elektroniczne. Biorąc pod uwagę, że minimum 6 godzin to sen, oznacza to, że ludzie poświęcają blisko 45% życia na pracę za pieniądze (jednostki wymiany), o których: nie wiedzą jak powstają, kiedy powstają, ile ich jest... A nawet jeśli wiedzą to są pozbawieni jakiegokolwiek wpływu na sposób i tempo kreacji pieniądza. Jednocześnie wszystko, łącznie z dobrami zaspokajającymi potrzeby pierwszego rzędu takimi jak jedzenie jest wyceniane w tychże walutach.

Wszyscy uczestniczą w grze – nazwijmy ją – “globalna ekonomia”, mimo, że zasady tej gry rozumie garstka osób. Zaskakujące (a może nie) jest to, że dokładnie taki sam rozkład ma światowy podział majątku: garstka kontroluje większość zasobów…

Po kryzysie finansowym w 2008 roku, Banki Centralne we wszystkich istotnych miejscach na Świecie zwiększyły wielokrotnie podaż pieniądza, na bezprecedensową w historii skalę i w sposób (skoordynowane: FED, EBC, BOJ, BOE, SNB…). Tylko Amerykański FED (Bank Rezerwy Federalnej – prywatny, choć pełniący funkcję banku centralnego USA) zwiększył bilans z ok 1 500 000 000 000 USD w 2007 roku do ok 4 500 000 000 000 USD w 2014 roku (zakończenie QE3).

10 lat po kryzysie:

Giełdy biją rekordy wycen, nieruchomości znów wydają się tylko drożeć. Pozornie wszystko w najlepszym porządku, w praktyce… nie do końca. Ten stan został osiągnięty przez zastosowanie narzędzi, które dzieci w piaskownicy nazwałyby oszustwem, a w świecie “high finance” to quantitative easing – luzowanie ilościowe, skup aktywów, operacje otwartego rynku, itd.

Stoimy u progu zmian.

Rozwiązanie obecnej sytuacji, która nie ma precedensu w historii, będzie wymagało narzędzi podobnego kalibru – bezprecedensowych. Wszystko co dziś uznajemy za pewne (np. wypłacalność rządów, pieniądze w banku) może nagle zostać gwałtownie przewartościowane. W historii już wielokrotnie ludzkość wychodziła z gospodarczych ekstremów i za każdym razem ten moment nazywano tak samo: “krach”.

Można podejść do zagadnienia łagodniej i określić to co nas czeka “urealnieniem wycen”, niezależenie jednak od nazwy tego co formuje się na rynkach, z perspektywy człowieka posiadającego jakiekolwiek zasoby należy podjąć się wypracowania planu działania, tak aby je pomnożyć lub utrzymać w obliczu potęgującej się zmienności na rynkach. Trzecia opcja (poza mnożeniem lub utrzymaniem) jest mniej atrakcyjna – oznacza stratę posiadanych zasobów w wyniku gwałtownych zmian gospodarczych, które są nieuniknione.

Zarządzanie zasobami finansowymi i majątkiem nie powinno dziś polegać na zakupie taniego ubezpieczenia, wyborze funduszu emerytalnego i konta w banku, gdzie parzą najlepszą kawę. 

FPP Group – to przedsięwzięcie stworzone, by pomóc Ci zrozumieć współczesny system finansowy, zabezpieczyć swój majątek, efektywnie pomnażać zasoby i przynajmniej spróbować zarobić w dniu kiedy “wszyscy” będą liczyć straty.

 

 

2009 – Pierwsze kroki.

Geneza FPP Group sięga 2009 roku, wówczas nawiązywaliśmy pierwsze relacje na rynku pośrednictwa finansowego. Wiele z otworzonych wówczas kontaktów prowadzimy z powodzeniem do dziś.

2009-2013 – Cenne doświadczenia.

W latach 2009 – 2013 członkowie naszego zespołu zdobywali doświadczenia w wiodących bankach i firmach pośrednictwa finansowego działających na polskim rynku. W tym okresie tworzyliśmy już sprawnie funkcjonującą grupę partnerów biznesowych prowadząc wspólnie różnorodne przedsięwzięcia. Każdy z prowadzonych przez nas Klientów otrzymywał już w tamtym okresie więcej niż wsparcie przy wyborze rozwiązań finansowych. Zauważyliśmy istotną rozbieżność pomiędzy tym co w Polsce nazywano doradztwem finansowym, a tym czym w praktyce te usługi były.

10-2013 Doradca Finansowy zdefiniowany jako odrębny zawód.

W październiku 2013 roku wprowadzono wprowadzono w Polsce standard zawodu Doradca Finansowy pod numerem 241202. Pierwszy raz formalnie wyróżniono zakres kompetencji doradcy finansowego.

Doradca Finansowy, według FECIF (The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca Finansowy nie jest Pośrednikiem Finansowym. W dniu 27 kwietnia 2010 roku – zawód Doradca Finansowy został umieszczony w Klasyfikacji Zawodów – kod zawodu 241202, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537). Standard zawodu nr 241202 wprowadzono w październiku 2013 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

03-2014 Financial Planning Professionals Sp. z o.o.

W marcu 2014 roku uruchomiliśmy pierwszy z podmiotów tworzących dziś grupę FPP. Stworzyliśmy wówczas prototyp unikalnej usługi poprzez połączenie kompetencji z obszarów: doradztwa finansowego, pośrednictwa, podatków i księgowości. Naszym centralnym produktem stał się: Indywidualny Plan Finansowy.

08-2014 Usługi rachunkowe FPP.

W sierpniu 2014 uruchomiliśmy usługi rachunkowe, rozszerzyliśmy w ten sposób spektrum usług dostępnych dla przedsiębiorców. Pierwszą motywacją było stworzenie usługi skrojonej na miarę dla naszych najbliższych partnerów biznesowych i pod przyszłe własne przedsięwzięcia. Skończyło się na szybko rosnącym portfolio w ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

12-2014 Odpolisowani.org

Znaleźliśmy sposób na rozwiązanie jednego z największych mankamentów rynku nazywanego w Polsce „doradztwem finansowym”, który w praktyce sprowadzał się do dystrybucji polis inwestycyjnych. Uruchomiliśmy serwis, wsparliśmy kancelarie prawne w zrozumieniu konstrukcji polis ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym.

02-2015 Biuro Warszawa.

Uruchomiliśmy nowe biuro w centrum Warszawy. Działalność prowadziły już także placówki w Zamościu i Ciechanowie. Stworzyliśmy plan przejścia z modelu dostarczania usług finansowych na zasadzie pośrednictwa na rzecz usług stricte doradczych.

12-2015 Zawód, który wprowadził nas na „Blue Ocean” (niszę).

Każda z usług, które tworzyliśmy i rozwijaliśmy była także usługą, z której sami korzystaliśmy. Skończyliśmy 2015 rok widząc pierwsze efekty pracy w ramach koncepcji Indywidualnego Planu Finansowego. Zdaliśmy sobie sprawę, że to potężna siła – ta niezależność od jakichkolwiek dostawców produktowych, instytucji finansowych itp. Ten rok pokazał nam także, jak ulotne są wszelkie zapewnienia dużych pośredników i instytucji finansowych, skoncentrowanych wyłącznie na własnym interesie – gotowych zrywać współpracę, odmawiać wykonania umowy, byle tylko maksymalizować własny zysk. To był przełomowy punkt w naszym postrzeganiu instytucji i firm działających na rynku finansowym w Polsce. Przestaliśmy łudzić się i szukać etycznych dostawców na rynku finansowym. Wypada podziękować za tę dotkliwą, ale przełomową lekcję, która przyspieszyła powstanie FPP Group w obecnym kształcie.

06-2016 FPP Group Sp. z o.o.

Usługi rachunkowe, profesjonalne doradztwo gospodarcze, podatkowe i finansowe. Stworzyliśmy FPP Group jako centrum usług związanych z gromadzeniem, zarządzaniem i zwiększaniem zasobów majątkowych. Zrezygnowaliśmy z „darmowych” usług pośrednictwa.

01-2018 Piszemy tę historię nadal.

Wiele wskazuje na to, że żyjemy w czasach kiedy obecny system gospodarczy i monetarny Świata osiągnie swoje ekstrema. Naszym celem jest tworzenie miejsca umożliwiającego zrozumienie zasad rządzących współczesnym pieniądzem, tworzenie miejsca umożliwiającego efektywne zarządzanie i zwiększanie zasobów, a także miejsca, gdzie zasoby te (efekty pracy) będą zabezpieczone.

Telewizja, radio, gazeta, internet – wszędzie znajdziesz eksperckie rubryki z poradami. Najciekawsze są te darmowe rady, jak łatwo stać się bogatym. Prognozy maklerów i analityków mają mniejszą skuteczność niż prognozy pogody.

Problem perspektywy eksperta polega na tym, że wie dużo, ale niemal zawsze mniej niż mu się wydaje. Wywołuje to swego rodzaju kruchość (podatność na uszkodzenia), podczas gdy zaakceptowanie własnej niewiedzy przeważanie przynosi przeciwne rezultaty.

Zostańmy w tematyce inwestycyjnej: istnieją miażdżące dowody na to, że ludzie z doktoratem z ekonomii lub finansów budują “kruche” portfele (podatne na negatywne skutki, mało prawdopodobnych, negatywnych zdarzeń). Istnieje ciekawe badanie Georga Martina i Nassim Taleba (Autora książki: “Antykruchość: O rzeczach, którym służą wstrząsy”) – stworzyli oni listę najważniejszych ekonomistów zaangażowanych w zarządzanie funduszami, okazuje się, że Ci finansiści ponosili straty nieproporcjonalnie często. Najsłynniejszym przykładem jest upadek Long Term Capital Management – funduszu, który zatrudniał Noblistów…