Od 1 lipca 2016 r. przedsiębiorcy, którzy stosują oprogramowanie komputerowe do ewidencji finansowo-księgowej będą mieli obowiązek przekazywania do organów podatkowych danych z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Dane te będą przekazywane na żądanie organów podatkowych.

Kogo dotyczy obowiązek sporządzania JPK?

Co ważne, na początku (od 1.07.2016) obowiązek ten dotyczył będzie dużych firm (ponad 250 zatrudnionych). Do końca czerwca 2018 roku mniejsze firmy będą mogły przekazywać dane w formie JPK dobrowolnie.

Od lipca 2018 roku zarówno małe i średnie firmy, jak i mikroprzedsiębiorstwa będą musiały przekazywać na żądanie w formie JPK wszystkie dane m.in. z: ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, dowodów magazynowych, ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, faktur VAT i ewidencji uproszczonych.

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny (z angielskiego Standard Audit File-Tax – SAF-T), jest zbiorem (bazą) danych, tworzonym z systemów informatycznych przedsiębiorcy, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, mającym układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Inaczej mówiąc, jest to standard, według którego przekazuje się dane do organów podatkowych. Dane te będą musiały być przekazywane według przygotowanego przez Ministerstwo Finansów szablonu (zgodnego ze stosowaną w komunikacji elektronicznej formą XML).

Więcej szczegółów na: Biznes.gov.pl

W związku z powyższym, informujemy, że oprogramowanie stosowane w FPP Group jest na bieżąco aktualizowane i będzie dostosowane do wymagań powyższych regulacji.

FPP Group