Miło nam informować, że w dniu 18 listopada 2016, będziemy uczestnikiem CEE Investment Conference – międzynarodowej konferencji organizowanej przez stowarzyszenia CFA z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i CFA Institute. Wydarzenie co roku zrzesza ponad 300 czołowych specjalistów branży inwestycyjnej, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, przedstawicieli międzynarodowych banków inwestycyjnych, ekonomistów i inwestorów.

Spotkanie i dyskusja szczególnie ciekawe wobec „tykających na rynku bomb”: gorących obligacji USA i Strefy Euro, sytuacji geopolitycznej, programów skupu aktywów na bezprecedensową w historii skalę, niskich obrotów na GPW i topniejącego WIG20. Duży kapitał zwykle działa krok przed „ulicą” więc notatki powinny być cenne.

Wśród uczestników, m.in. :

  • Prof. Krzysztof Jajuga (President of CFA Society Poland)
  • Paul Smith CFA (CEO of CFA Institute)
  • PH.D. Marc Faber (Investor)
  • Ludwik Sobolewski (CEO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie)
  • Prof. Witold Orłowski

Poniżej prezentujemy opis wydarzenia z http://cfapoland.org/pl/wydarzenia-2/v-cee-investment-conference/ :

„V CEE Investment Conference jest piątą edycją międzynarodowej konferencji inwestycyjnej organizowanej przez stowarzyszenia CFA z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i CFA Institute. Konferencja miała do tej pory miejsce w Bukareszcie (2012), Moskwie (2013), Stambule (2014) oraz Kijowie (2015). W 2016 roku CEE Investment Conference po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Konferencja co roku gromadzi ponad 300 czołowych postaci i specjalistów z branży inwestycyjnej, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, przedstawicieli międzynarodowych banków inwestycyjnych, ekonomistów, inwestorów i dziennikarzy. Wśród speakerów i panelistów corocznej CEE Investment Conference znajdują się najbardziej doświadczeni i szanowani praktycy i teoretycy rynków kapitałowych i światowej ekonomii, doradcy rządów największych państw świata.

W roku 2016 konferencja będzie skupiać się na bieżącej sytuacji ekonomicznej i politycznej w Europie Środkowo-Wschodniej i na świecie, i jej implikacji na rozwój gospodarek krajów CEE i ich rynki kapitałowe. Omówione będą prognozy zarówno dla realnej sfery gospodarki, jak i dla rynków kapitałowych i giełd krajów CEE.

Konferencja stanowi świetną okazję do wzbogacenia swojej wiedzy, przedyskutowania opinii i prognoz co do przyszłości odnoszących się do regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Stanowi również doskonałą platformę networkingową.

Cel konferencji:

  • Omówienie sytuacji gospodarczej, uwarunkowań makroekonomicznych, rynków akcji, obligacji i instrumentów pochodnych na rynkach kapitałowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
  • Określenie perspektyw inwestycyjnych dla rynków krajów Europy Środkowo-Wschodniej
  • Przyciągnięcie na rynek nowych emitentów nie tylko z Polski, ale także regionu Europy Środkowo – Wschodniej

Strona internetowa wydarzenia:  http://ceeconference.com/

FPP Group

[sgmb id=”1″]