Split payment – czyli podzielona płatność – to jedna z metod rządu RP na walkę z oszustwami i wyłudzeniami podatku VAT. Koncepcja jest prosta: dotychczas nabywca usługi lub towaru wpłacał kwotę brutto (cena netto + VAT) na rachunek odbiorcy (sprzedawcy) wskazany na fakturze VAT, po zmianach płatność ma być realizowana na 2 rachunki (podstawowy + VAT). 

Na rachunek podstawowy trafi kwota netto należna za towar lub usługę, natomiast wartość podatku VAT trafi na specjalny, wyodrębniony rachunek VAT. Dysponowanie środkami na rachunku VAT będzie znacząco ograniczone – ma służyć zapłacie podatku VAT do Urzędu Skarbowego lub zapłacie podatku VAT wynikającej z otrzymanych faktur.

Technicznie, środki na koncie VAT będą należały do przedsiębiorcy, jednak dysponowanie nimi będzie ograniczone. Na papierze przewiduje się możliwość uzyskania przelewu z konta VAT na rachunek podstawowy, ale pod warunkami:

  • przedsiębiorca musi o taki przelew wystąpić do US
  • US (Naczelnik US) musi wyrazić zgodę na przelew z konta VAT na podstawowe.

W tym punkcie należy podkreślić: naczelnik US będzie mógł odmówić przelewu z konta VAT na rachunek podstawowy firmy.

Więcej na: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/split-payment/763625,Split-payment-podzielona-platnosc-w-VAT-od-kwietnia-2018-roku.html 

W PRAKTYCE:

+ początkowo stosowanie split payment będzie dobrowolne. To plus: Możemy przypuszczać, że np. firmy z branży budowlanej nie będą wybitnie zainteresowane korzystaniem z podwójnej płatności.

niestosowanie split payment nie będzie neutralne. Naiwne wydaje się założenie, że niestosowanie podzielonej płatności będzie neutralne dla instytucji nadzoru. Prawdopodobnie firmy niekorzystające ze split payment będą przedmiotem szczególnego zainteresowania US. Istnieją przypadki firm, które upadały już w wyniku paraliżu działalności w związku z przeprowadzaną kontrolą.

+ Podzieloną płatność będzie można stosować w całości lub części zobowiązań. Sprzedawca każdorazowo przy wystawieniu faktury może wskazać, czy korzysta z podzielonej płatności czy też nie. Wygląda na to, że w rezultacie przy 10 sprzedażach w miesiącu sprzedawca może raz zastosować split payment i 9 razy tego nie zrobić.

Pozornie oddzielenie VAT od kwoty netto nadaje większej przejrzystości finansom firmy, ale… wiele małych firm z branż takich jak np: reklama, usługi budowlane, projektowanie, czy IT, wygrywa zlecenia dzięki szybkiej decyzyjności i możliwości sprawnego wdrożenia produktu lub usługi (szybciej niż jest to możliwe w korporacyjnych procesach). Jednym z warunków takiego funkcjonowania jest dostęp do całości środków pozyskanych ze sprzedaży towarów lub usług i np. korzystanie z nich pod zakup materiałów i usług umożliwiających szybkie wykonanie zleceń. Stosowanie split payment zmniejszy zasoby tych firm wykorzystywane dotychczas o 18,70%. Jest to wartość istotna, niezależenie czy rozliczenie następuje w cyklu miesięcznym, czy kwartalnym.

+ Rząd szacuje, że od 2019 roku split payment zacznie spłacać się jako istotne uszczelnienie systemu poboru podatku VAT. 

– Zamrożenie środków na kontach VAT zmniejszy tempo cyrkulacji pieniądza w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podstawą funkcjonowania współczesnej gospodarki jest tempo krążenia pieniądza pomiędzy poszczególnymi uczestnikami wymiany. Wprowadzenie kont VAT spowoduje, że część środków pozostanie poza zasięgiem przedsiębiorców. Pozornie nieistotna zmiana, ale jeśli uwzględnimy fakt, że obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa generują ponad połowę PKB to okaże się, że blisko połowa Polskiej gospodarki straci (możliwość sprawnego dysponowania) ok 18,7% swoich kapitałów.

Jak zwykle, czas pokaże rezultaty wdrażanych zmian. Podzielona płatność w teorii wydaje się być rozwiązaniem bezwzględnie dobrym, ale życie i gospodarowanie, to obszary kształtowane przede wszystkim przez praktykę. Podejrzewamy, że skłonność do stosowania podwójnych kont będzie niska, bo wydaje się niepraktyczna.

FPP Group