Odbieramy list. Nadawca – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, w którym posiadamy jakiekolwiek jednostki uczestnictwa. Proszą o uzupełnienie oświadczenia FATCA… Dlaczego teraz i co to właściwie jest?

Foreign Account Tax Compliance Act – czyli FATCA, to wynik umowy między rządem Polski i Stanów Zjednoczonych. Ustawę przyjęto 9 października 2015, weszła w życie 1 grudnia 2015.

FATCA ma umożliwić władzom USA egzekwowanie podatków z rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez amerykańskich podatników w innych krajach (jurysdykcjach podatkowych).

Ustawa FATCA nakłada na polskie instytucje finansowe, między innymi TFI (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych), obowiązek uzyskania od Klientów tzw. “oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA” czyli enigmatycznego “oświadczenia FATCA”.

Obowiązek składania oświadczeń o statusie FATCA dotyczy:

  1. Klientów funduszy na dzień 30 czerwca 2014.

Jeżeli TFI w dokumentacji/historii Klienta, posiada informacje sugerujące na rezyencję podatkową USA wówczas zwróci się z prośbą o złożenie oświadczenia FATCA.

  1. Klientów, którzy nabyli jednostki uczestnictwa TFI w okresie od 1 lipca 2014 do 30 listopada 2015.

TFI skontaktują się z w/w Klientami z prośbą o uzupełnienie oświadczenia o statusie FATCA. Odesłanie poprawnie wypełnionego oświadczenia jest konieczne dla zachowania pełnego dostępu do rejestru. W przypadku pytań/problemów z wypełnieniem oswiadczeń zapraszamy do kontaktu: https://fpp-group.pl/kontakt/

  1. Klientów, którzy nabyli jednostki uczestnictwa TFI od 1 grudnia 2015.

Klienci, którzy zawarli umowę w okresie od 1 grudnia 2015 wzwyż, zobowiązani będą do wypełnienia stosownego oświadczenia przed nabyciem pierwszych jednostek uczestnictwa.

Jeśli oświadczenie o statusie FATCA nie dotrze do TFI do 1 grudnia 2016 Twoje środki zostaną zablokowane w ciągu 3 dni roboczych!

Niemożliwe będzie dysponowanie środkami zgromadzonymi na rejestrach TFI do czasu, gdy TFI uzyska od nas oświadczenie o statusie FATCA. Nie ma więc powodów do zwlekania, otrzymane od TFI szablony należy wypełniać i odsyłać do TFI.

FPP Group

[sgmb id=”1″]